סלון3

מטבח1

חדר הורים

סלון2

4

ניר גלים

ניר גלים

מושב בורגתא

מושב בורגתא

מושב בורגתא

מושב תקומה

Pinto Dikla / Call 054-5540230 / pdiki@bezeqint.net